Tillbaka

Avdelningschef

Infratek Sverige AB

Infratek är en del av VINCI Energies – ett nätverk av 70 000 dedikerade kollegor världen över. Tillsammans jobbar vi för att göra strömförsörjningen säkrare och mer effektiv – från design till underhåll och drift.
www.infratek.se www.vinci-energies.com

Infratek söker en avdelningschef som ska leda en serviceavdelning på ca 40 personer som arbetar med Regionnäts underhåll. Avdelningen består av väldigt kompetenta medarbetare med stort driv, engagemang och yrkesskicklighet. Du brinner för att utveckla dina medarbetare, affärsmöjligheter, kvalitet och lönsamhet.

 

Rollen som avdelningschef innefattar:

Ekonomiskt ansvar för avdelningen inom ramen för delegering. Ansvarar för upprättande av budget och rapportering kopplat till det ekonomiska utfallet. Ansvar för avdelningens kundrelationer och affärens utveckling. De ärenden chefen skall hantera kan växla mellan relativt enkla uppgifter till komplexa ärenden.

 • Ansvar för bemanning och utveckling av personal.
 • Aktivt delta i och vara drivande i affärsenhetens ledningsgrupp.
 • Ansvarar för att personalen har nödvändig kompetens och behörighet.
 • Arbetsmiljöansvar för avdelningen enligt delegering.
 • Ansvar för kvalitet och miljö.
 • Avdelningschefen ansvarar slutligen för att samtliga lagar, förordningar, myndigheters och organisationers föreskrifter och instruktioner samt Infratek polices, instruktioner och rutiner efterlevs.

 

Vem är du?

För att lyckas i rollen som Avdelningschef är du en person med driv, noggrannhet, analytisk förmåga och ett moget ledarskap. Du präglas av:

 • Affärsmässighet, dvs agerar utifrån ett helhetsperspektiv med kunskap om egna organisationen, konkurrenter och marknad. 
 • Ansvarstagande ledarskap som tar ansvar för din egen utveckling och andras.
 • Resultatorientering i att sätta tydliga mål och leda mot dem. 
 • Lösningsorientering, är en god kommunikatör och delegerar.
 • Struktur och planering som framgångsrikt organiserar både resurser och tid.

 

Vilka är vi på Infratek?

På Infratek är en kollega alltid nära och vi har kul tillsammans. Prestigelösheten och hjälpsamheten går som en röd tråd genom företaget och vi ställer upp för varandra och vill att det ska gå bra för alla. Medarbetarna har förtroende för den egna och kollegornas kompetens. Det är en förutsättning för den frihet och det ansvar som medarbetarna har och förväntas ta. Vi ser med stor ödmjukhet på jobbet som utförs och vet att det alltid finns mer att lära. Utmaningar och problem löser vi tillsammans. Det skapar bra team och glädje i arbetet. Oavsett roll arbetar vi med siktet inställt på leverans. Det finns en produktiv vilja i varje utförd uppgift, med nöjd kund och slutkund som det huvudsakliga målet. Ingen dag är den andra lik och variationen i arbetet gör att individen behöver och får utveckling för att möta framtiden.

Vi är hjälpsamma, yrkesskickliga och leveransfokuserade.

 

Referensnummer 2018/28
Kontakt
 • Klas Albinsson, affärsområdeschef , 070-692 10 35
Sista ansökningsdag 2018-04-22